Nur Kholis

1 post
Penulis lahir di Rembang, Jawa Tengah. Tulisannya telah dimuat sejumlah media. Saat ini menjadi mahasiswa di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Surakarta.
Read More

Ekspresi Beragama di Masa Corona

Kalau boleh Jujur, kita memang belum siap menghadapi wabah yang datang tiba-tiba tanpa dinyana itu. Oleh sebab itu, tak heran apabila kita dibuat panik dan kelimpungan olehnya.