Umi Nurchayati

21 posts
Alumni FAI UMY dan PP. Al Munawwir Krapyak
Read More

Kisah Imam Malik dan Sengatan Kalajengking

Imam Malik adalah seorang arif billah, ahli Al-Qur’an, ahli hadis, dan ahli fikih. Beliau juga dijuluki sebagai peletak dasar dalam kajian Ilmu Hadis. Imam Malik adalah guru para Imam Madzhab, seorang Imam dari negeri Hijaz.